محصولات | Onelan

 Onelan  انگلستان مشهورترین برند در حیطه  سیستم مدیریت  دیجیتال ساینیج در جهان می باشد. Onelan در دوره ای 15 ساله توانسته است که بالاترین استانداردهای مدیریت محتوای دیجیتال ، کیفیت پخش رسانه ای ، ایمنی و انطباق پذیری را به مشتریان خود ارائه دهد. Onelan دامنه گسترده نیاز مشتریان اعم  از شبکه های کوچک پخش کننده ها تا بزرگترین و پیچیده ترین شبکه های دیجیتال ساینیج را تحت پوشش خود قرار میدهد. 

Chemist Warehouse استرالیا ،  Dubai Duty Free ، Amazon call center فرودگاه دوبی  ، بانک بارکلی ، بانک انگلند ، دانشگاه South australia ، فروشگاه ایکیا  و…… برخی از پروژه های این کمپانی بوده اند. لازم به ذکر است فرودگاه دوبی  پر رفت و آمد ترین فرودگاه جهان با پیچیده ترین نیازهای عملیاتی و بانکهای ذکر شده نیازمند سیستم  فوق ایمن و حساس  CMS مدیریت محتوای دیجیتال بوده اند.