خدمات | نصب و راه اندازی

کل فرآیند نصب و راه اندازی نمایشگرها و زیرسازی ها و براکتهای  مربوطه توسط تکنسین های شرکت ملادیوم به اجرا می رسد. آموزش پس از فروش و ارائه دستور العملهای تعمیر و نگهداری  ، گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات نصب شده نیز از جمله تعهدات ما می باشند.